Χρύσα Σταμάτη

Η Χρύσα είναι απόφοιτος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με MSc στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών. Έχει εμπειρια στη συλλογή δεδομένων πεδίου, την ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων και την χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων . Έχει δίπλωμα αυτόνομων καταδύσεων Rescue και είναι ειδική στη θαλάσσια οικολογία.