Γιώργος Τέντες

Ο Γιώργος Τέντες είναι οικονομολόγος περιβάλλοντος και μηχανικός (MSc, PhD), ειδικευμένος στη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Έχει ηγηθεί σε μελέτες και αδειοδοτήσεις σχετικές με επενδύσεις στους τομείς: βιομηχανίας, ενέργειας, μεταλλείων, τουρισμού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.