Newsletter

Πάντα ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας και το κοινό για τις δραστηριότητές μας. Εμπιστευθείτε μας το e-mail σας για να επικοινωνούμε μαζί σας.

Εταιρία

Γιατί ?
Γιατί με τα χρόνια έχουμε κατανοήσει ότι η γνώση, η σκληρή δουλειά και η αντισυμβατική σκέψη μπορούν να μετατρέψουν οποιοδήποτε περιβαλλοντικό έργο σε επιτυχία. Και εμείς απολαμβάνουμε και τα τρία εξ ίσου !

Πώς ?
Δουλεύοντας συνεργατικά
Χρησιμοποιώντας τα νεότερα και πλέον αξιόπιστα εργαλεία
Υιοθετώντας τεχνολογίες g-cloud
Ταξιδεύοντας πολύ
Παρατηρώντας τα πάντα
Συλλέγοντας πληροφορίες
Δημιουργώντας συνέργειες με άλλες επιστήμες

Τι ?
οι επιστήμονές μας καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία:
φυσικό περιβάλλον, υδρολογία και υδάτινο περιβάλλον, κλίμα, χερσαία και θαλάσσια οικολογία, γεωλογία, υδρογεωλογία, γεωτεχνολογία, εδαφολογία, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, διαχείριση βιομηχανικών εκπομπών, οχλήσεις και θόρυβο, κοινωική υπευθυνότητα και ανάλυση βιωσιμότητας, κοινονικοοικονομικά, περιβαλλοντική και οικολογική οικονομία.

Οι αξίες μας
Δυναμισμός | Επιστήμη | Καινοτομία | Δημιουργικότητα | Διορατικότητα | Σεβασμός | Απολογισμός

Οι αρχές μας
Να εργαζόμαστε με τιμιότητα, ακεραιότητα και ελεύθερο πνεύμα | Να προωθούμε την ανάπτυξη και ανέλιξη των συνεργατών μας | Να καθοδηγούμε τους συνεργάτες μας με γνώμονα το όραμά μας | Να είμαστε δημιουργικοί και διορατικοί | Να είμαστε αξιόπιστοι συνεργάτες | Να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον των συνεργατών μας, στο πλαίσιο του οράματος της εταιρείας | Να σεβόμαστε το θεσμικό δίκαιο χωρίς να παραβιάζουμε τους κανόνες της επιστήμης | Να έχουμε εθελοντική κοινωνική συνεισφορά στους τομείς δραστηριοποίησής μας | Να αξιοποιούμε πρώτοι τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 

Η ιστορία μας
Είμαστε μια νεοφυής Επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2014 ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και δραστηριοποιούμαστε κυρίως στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, καθώς και στην καινοτόμο υποστήριξη για τεχνικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη. Καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος πεδίων του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, εργαζόμενοι αρμονικά για να παράσχουν τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες και τα καλύτερα προϊόντα στους συνεργάτες και πελάτες μας.

Η συμμετοχή των συν-ιδρυτών της Green2Sustain στους τομείς των περιβαλλοντικών υπηρεσιών ξεκίνησε πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια, με αποτέλεσμα την απόκτηση σημαντικής εμπειρίας στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών για μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ικανότητες
Έχουμε συσσωρεύσει εμπειρία στις περιβαλλοντικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, και μπορούμε να εκτιμούμε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σχετικά μέτρα αντιμετώπισης. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε διαχειριστική καθοδήγηση για διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως υδατικούς πόρους, οικοσυστήματα, οικοτόπους, εδάφη και ατμόσφαιρα, αλλά και να σχεδιάζουμε συστήματα διαχείρισης αποβλήτων για ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και έργων.

Συνεργασίες
Οι συνιδρυτές και το προσωπικό της εταιρείας έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και βασίζονται στη στενή ακαδημαϊκή συνεργασία και τη συνεργασία με έγκριτα πανεπιστήμια και ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Εταιρική διαφάνεια
H GREEN2SUSTAIN ιδρύθηκε το 2014, ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και η υπόσταση της διέπεται από τα όσα επιβάλλονται από τον Ν. 4072/2012, άρθρα 43 – 48. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, σεβόμενη τις υποχρεώσεις περί εταιρικής διαφάνειας, δεσμεύται να δημοσιοποιεί σε όλα τα έντυπα και την ιστοσελίδα της,  την έδρα  και την ακριβή διεύθυνση της. Επιπλέον, κοινοποιεί τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των εταίρων της, με την κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. 

Εν προκειμένω,  έδρα της GREEN2SUSTAIN (αριθμός ΓΕΜΗ: 128934103000) είναι η διεύθυνση Ήρας 27, 11147 στην Αθήνα, ενώ η ακριβής διεύθυνση της εντοπίζεται Ταύρου 21, 14231, στην Νέα Ιωνία Αττικής. Οι έταιροι που απαρτίζουν την GREEN2SUSTAIN είναι ο Πάντος Παύλος, με διεύθυνση Σκουφά 56, 14671, Νέα Ερυθραία Αττικής και ο Τέντες Γεώργιος, με διεύθυνση Κ. Τζερμιά 6, 15121, Πεύκη Αττικής. Την διαχείριση της εταιρείας επιτελεί ο κ. Τέντες, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με 760 εταιρικά μερίδια, έναντι 40 εταιρικών μεριδίων του κ. Πάντου.

Εγγραφείτε στο newsletter

Πάντα ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας και το κοινό για τις δραστηριότητές μας. Εμπιστευθείτε μας το e-mail σας για να επικοινωνούμε μαζί σας.